Indien je als architect reeds de stap gezet hebt om te ontwerpen met BIM, dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat hier praktische problemen mee gepaard gaan. Hoe gebeurt de uitwisseling met andere partners binnen het bouwteam? Wordt er een overdracht van modellen nagestreefd of modelleert iedereen zijn eigen model? Hoe stel je een goed BIM-protocol op binnen je architectenbureau? Dit en veel meer bespreken we tijdens de sessies van BIMovation.

 

Bekijk hier het volledige programma en schrijf je nu in! De eerste bijeenkomst vindt februari 2021 plaats.

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast de 4 sessies krijg je ook de kans om individuele begeleiding te volgen van een expert rond BIM. Worstel je met bepaalde specifieke problemen of projectgebonden vraagstukken omtrent het werken met BIM? Dan kan je advies inwinnen tijdens deze één-op-één begeleiding met een specialist.

 

VOOR WIE?

Voor architecten en BIM-managers die reeds actief met BIM werken. Dit Lerend Netwerk betreft immers geen introductie in het werken met BIM.

 

WAT IS EEN LEREND NETWERK?

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij een vaste groep architecten elkaar gedurende 4 opeenvolgende maanden ontmoeten. Dit om in een open sfeer praktische vragen omtrent werken met BIM af te toetsen met deze van collega's.

 

Elke sessie staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen ruimte voor een ex cathedraverhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk.

 

Volgende sessie

Werkmethodieken en praktische problemen bij het werken met BIM binnen het architectenkantoor

25 februari 2021 - 19u

Om efficiënt samen te werken met BIM binnen het bouwteam moeten er protocollen opgesteld worden. Tijdens deze sessie gaan we o.a. na hoe je een goed BIM-protocol opstelt binnen het architectenbureau. Wat kan er wel en niet in BIM? Welke standaarden zijn er ter beschikking? Hermodelleren in eigen bureau of niet? Hoe IFC-conform modelleren?


Meer info

Samenwerking architect-architect & architect-studiebureau

18 maart 2021 - 19u

Deze sessie focust zich op de BIM-uitwisseling tussen architecten en tussen architecten en studiebureaus. Wat is de herbruikbaarheid van BIM-modellen? Hoe moeilijk of makkelijk is het om verder te werken op een ander zijn model? Welke info hebben studiebureaus nodig en hoe verschilt dit van de ontwerpmodellen?


Meer info

Samenwerking architect – aannemer

1 april 2021 - 19u

Deze sessie focust op de samenwerking tussen architecten en aannemers aangaande BIM. Hoe kan BIM fungeren als efficiënte liaison tussen ontwerp en uitvoering? Hoe kan er meer samenwerking gecreëerd worden in plaats van loutere uitwisseling van plannen? Moet je als architect machtigingen geven aan de aannemer om in je BIM-model te werken? Hoe maak je afspraken indien de aannemer van in het begin meewerkt in het BIM-model? Hoe planningen, meetstaten, bestekken,… uitwisselen? Worden die rechtstreeks uit het BIM-model gehaald, en hoe?

Een aannemer getuigt tijdens de sessie hoe zij te werk gaan met BIM. Wat wil de aannemer idealiter ontvangen van de architect?


Meer info

Gebouwbeheer en onderhoud van gebouwen

6 mei 2021 - 19u

Tijdens deze sessie buigen we ons over de vraag hoe BIM gebruikt kan worden voor facility management en onderhoud van een gebouw. Hoe kan een efficiënte BIM-uitwisseling met de bouwheer tot stand kan komen?

Een bouwheer brengt een getuigenis over BIM als hulpmiddel voor gebouwbeheer.


Meer info