PROGRAMMA BIMovation 2021

Volgende sessie

Werkmethodieken en praktische problemen bij het werken met BIM binnen het architectenkantoor

25 februari 2021 - 19u

Om efficiënt samen te werken met BIM binnen het bouwteam moeten er protocollen opgesteld worden. Tijdens deze sessie gaan we o.a. na hoe je een goed BIM-protocol opstelt binnen het architectenbureau. Wat kan er wel en niet in BIM? Welke standaarden zijn er ter beschikking? Hermodelleren in eigen bureau of niet? Hoe IFC-conform modelleren?


Meer info

Samenwerking architect-architect & architect-studiebureau

18 maart 2021 - 19u

Deze sessie focust zich op de BIM-uitwisseling tussen architecten en tussen architecten en studiebureaus. Wat is de herbruikbaarheid van BIM-modellen? Hoe moeilijk of makkelijk is het om verder te werken op een ander zijn model? Welke info hebben studiebureaus nodig en hoe verschilt dit van de ontwerpmodellen?


Meer info

Samenwerking architect – aannemer

1 april 2021 - 19u

Deze sessie focust op de samenwerking tussen architecten en aannemers aangaande BIM. Hoe kan BIM fungeren als efficiënte liaison tussen ontwerp en uitvoering? Hoe kan er meer samenwerking gecreëerd worden in plaats van loutere uitwisseling van plannen? Moet je als architect machtigingen geven aan de aannemer om in je BIM-model te werken? Hoe maak je afspraken indien de aannemer van in het begin meewerkt in het BIM-model? Hoe planningen, meetstaten, bestekken,… uitwisselen? Worden die rechtstreeks uit het BIM-model gehaald, en hoe?

Een aannemer getuigt tijdens de sessie hoe zij te werk gaan met BIM. Wat wil de aannemer idealiter ontvangen van de architect?


Meer info

Gebouwbeheer en onderhoud van gebouwen

6 mei 2021 - 19u

Tijdens deze sessie buigen we ons over de vraag hoe BIM gebruikt kan worden voor facility management en onderhoud van een gebouw. Hoe kan een efficiënte BIM-uitwisseling met de bouwheer tot stand kan komen?

Een bouwheer brengt een getuigenis over BIM als hulpmiddel voor gebouwbeheer.


Meer info