Samenwerking architect – aannemer

1 april 2021 - 19u

Deze sessie focust op de samenwerking tussen architecten en aannemers aangaande BIM. Hoe kan BIM fungeren als efficiënte liaison tussen ontwerp en uitvoering? Hoe kan er meer samenwerking gecreëerd worden in plaats van loutere uitwisseling van plannen? Moet je als architect machtigingen geven aan de aannemer om in je BIM-model te werken? Hoe maak je afspraken indien de aannemer van in het begin meewerkt in het BIM-model? Hoe planningen, meetstaten, bestekken,… uitwisselen? Worden die rechtstreeks uit het BIM-model gehaald, en hoe?

 

Een aannemer getuigt tijdens de sessie hoe zij te werk gaan met BIM. Wat wil de aannemer idealiter ontvangen van de architect?

 

Dit komt onder andere aan bod tijdens deze sessie:

  • BIM-model ontwerpers vs BIM-model aannemers 
  • Hoe gebruikt de aannemer IFC? 
  • Hoe stel je als architectenbureau je data open? Hoe deel je het BIM-model?  
  • Return on Investment voor het architectenbureau. Herverdeling kosten.
  • Priority Matrix voor clashes  
  • BIM als digital twin van het gebouw
  • BIM level 3
  • BIM-viewers voor aannemers
  • Planningsmechanismen 

terug